Disclaimer

 1. Algemeen

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid en de volledige inhoud en voorwaarden van deze disclaimer.

 

Deze website is eigendom van AntiekStore.be, met de volgende contactgegevens: [email protected]

 

 

 1. Gebruik website

 

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

 

 • geautomatiseerd te bezoeken;
 • te hacken en botnetwerken te gebruiken;
 • inhoud van de website en/of alle of een deel van de onderdelen van de website op andere websites te plaatsen.

 

 

 1. Review/beoordeling van de website en/of onze diensten en/of onze producten

 

De reviews en beoordelingen worden samengesteld door de bezoekers van de website en niet door AntiekStore.be zelf. AntiekStore.be aanvaardt dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de meningen van bezoekers in deze reviews. AntiekStore.be behoudt zich het recht voor om het vorderen van vergoeding van schade ten gevolge van een onregel- en/of onrechtmatige review/beoordeling van de website en/of onze diensten en/of onze producten.

 

De reviews op onze website zijn gebaseerd op de eigen ervaring van de bezoeker en/of klant. Wij stellen aan de reviews een aantal eisen, zoals:

 

 • De inhoud van de review mag niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatige en/of in strijd met de wet (zowel in materiële als formele zin) zijn;
 • De review mag er niet toe leiden dat anderen, waaronder degene waarover een review wordt afgegeven, onheus worden bejegend, bijvoorbeeld doordat er discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten worden geplaatst;
 • De review mag geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen die te herleiden zijn naar een ander persoon, bevatten;
 • De review mag niet bedoeld zijn als reactie op andere reviews.

 

AntiekStore.be behoudt zich het recht voor om te allen tijde reacties zonder voorafgaande verwittiging en/of navolgende motivering en/of verantwoording te verwijderen.

 

AntiekStore.be staat verder niet in voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuistheden in publicatie van uw review(s).

 

 

 1. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

 

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Ondanks dat AntiekStore.be zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan AntiekStore.be niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. AntiekStore.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

 

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typfouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. AntiekStore.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

AntiekStore.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. AntiekStore.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

 

 1. Auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten

 

AntiekStore.be behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de toepasselijke regelgeving inzake intellectuele eigendom en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan AntiekStore.be of rechthoudende derden.

 

 

 1. Privacy

 

Meer informatie over ons privacybeleid vindt u op de pagina Privacybeleid.

 

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

 

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België van het arrondissement territoriaal bevoegd voor de plaats van de maatschappelijke zetel van AntiekStore.be. Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht.

 

 

 1. Vragen

 

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer, de algemene voorwaarden of ons privacybeleid, neem dan contact met ons op. Dat kan via [email protected]

Bij het gebruik van deze webshop gaat u akkoord met analytische en functionele cookies. Manage cookies